Tag Archives: marksizm

Marx ve Sanat Felsefesi I- Romantizm Akımından Hegel Felsefesine Geçiş

Karl Marx bir zamanlar insanların ilgi duyduğu sanat ve edebiyattan kayıp, siyasi ve iktisadi konulara yöneldiği bir dönemde doğmuştu. Bu yüzden Marksizmin kurucuları önceki dönem filozoflarının yaptığı gibi geniş bir ölçüde inceleyemezdi. Elbette ki bundan ötürü Marx ve Engels’in derinlemesine bir sanat yorumu bırakmaması oldukça üzücüdür. Mihail Lifşitz bunu başaramamalarının sebebi olarak Marx ve Engels’in
Devamı

Tarih Felsefesi – 1: Diyalektik Materyalizm

Diyalektik materyalizm felsefesi, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından kuramsallaştırılan Marksist tarih felsefesinin -tarihsel materyalizm teorisinin- temelini oluşturur. Toplumsal yapıların değişimini, uzlaşmaz ekonomik çıkarlardan ötürü ortaya çıkan sınıf mücadeleleri ile açıklayan Marksist tarihsel materyalizm kuramı, doğanın ve toplumun tarihsel dönüşümünün evrensel kuralları olduğu iddia edilen diyalektiğin ya da diyalektik materyalizmin yasalarına dayanır. Diyalektik materyalizm, 20.
Devamı

Müslümanların İdeolojileri

Müslümanlar, seküler bir heyecanın, aşkın olan ile süslenip kusursuzlaştırılmasına ve dünyaya dair, dünyadan bir dayanak edinip onun suretine kutsalı bezemeye duydukları sevdanın sonucu olarak ideolojileriyle belirir, en güzel olduğu müjdelenen isimlerine ekleme yapma ihtiyacı içinde Feminist, Marksist, Antikapitalist, gibi ikincil, tanımlayıcı mahiyeti haiz önadlara yönelirler. Haklılıklarının temsili böylece karşı konulamaz bir güce sahip kılınır ve
Devamı

Gerçekten Şirinler mi?

Şirinler’in ilk ortaya çıkışı Belçikalı çizer Pierre Culliford nam-ı diğer Peyo tarafından yaratılan Johan and Peewit serisinin 23 Ekim 1958’deki macerasında gerçekleşir. Zamanla Johan and Peewit’ten daha popüler olan Şirinler 1960’dan itibaren ayrı bir seri olarak yayımlandı. 1981 yılında Hanna-Barbera tarafından çizgi filme uyarlandı ve ünü tüm dünyaya ulaştı. Türkiye’de de özellikle 90’lı yıllarda ilgiyle
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu