1880’lerde Empresyonistlerle başlayan Modern Sanat dönemi asıl ivmesini 1900’lerin başlarında Zürih’te ortaya çıkan Dadaizm akımıyla kazanmıştır. Zira Dadaizmin uyandırdığı yankı sürrealizm ve pop-art gibi birçok modern sanat akımının da mihenk taşı olmuştur. Çünkü geleneksel ve klasik sanatın öğretileri, teknikleri kökünden reddedilmeye başlanmıştır. Elbette burada 1. Dünya Savaşı’nın yarattığı buhranın da büyük bir etkisi olmuştur. Savaşa
Devamı