Tag Archives: mantık

Davranışsal Ekonomi: Mantıksızım, Mantıksızsınız, Mantıksızlar

Davranışsal ekonomi (behavioral economics), bireylerin sahip olduğu psikolojik, sosyal ve bilişsel (cognitive) faktörlerin ekonomik kararlar üzerindeki etkisini inceleyen bir alandır. İlk klasik ekonomist olan Adam Smith’ten itibaren üzerinde durulan psiko-ekonomi, 18. yüzyılın sonlarına doğru Gustav Fechner ile başlayan deneysel psikolojinin gelişimi üzerine tartışılır bir konu haline gelmiştir. 1950’li yılların başında bilişsel devrim (cognitive revolution) ile psikolojinin etkisi
Devamı

Mantık (1) – Geçerlilik

Mantıkta, bir argüman; argümanın öncüllerinin doğruluğu, mantıksal olarak argümanın sonucunun doğru olmasını gerektiriyorsa geçerlidir. Bu durum sağlandığında, öncülleri kabul edip sonucunu kabul etmemek tutarsızlık içermektedir. Bir argüman, eğer bütün yorumlamalar altında doğru ise totoloji ya da mantıksal doğru ismini alır. Aynı şekilde, eğer bir argüman bütün yorumlamalar altında yanlış ise çelişki ismini alır. Argümanın sonucu,
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu