Tag Archives: Lozan Antlaşması

Tarih Yazımının Yeniden Başladığı Yer: Lozan – II

Peki kim gidecek bu Lozan denen yere? Yusuf Kemal Bey mi? Yok Paşa kesin Rauf Bey’i yollar. Zannetmem, iyi bir diplomat değildir kendisi. (İsmet Paşa geldi.) Hazırlanın gidiyoruz. Mudanya Bırakışmasının mimarı olarak görülür kendisi. Hem de Kemalist bir elit. Protokol bilir. Sağlam duruşlu, genç bir asker. Ama dış politikanın kıldan ince kılıçtan keskin bir köprünün
Devamı

Emekli Büyükelçi Ufuk Tevfik Okyayuz ile Röportaj 2: Lozan Başarısızlık mıydı?

Röportajın ilk kısmı için tıklayınız. Müttefik devletlerin en çok bastırdığı konulardan birisi azınlıklar. Onlar için azınlıkları bu kadar değerli kılan neydi? Azınlık saydığımız Yahudi, Ermeni ve Rumların hakları uluslararası anlaşmalarla Türk hukuku çerçevesinde güvenceye alınmıştır. İleriki yıllarda Ermeniler ve Yahudiler bu hakların bir kısmından kendileri feragat etmişlerdir. Örneğin İsviçre Medeni Kanunu’nu kabul ettiğimizde azınlıklar başvurup
Devamı