Tag Archives: Kürtler

Tarih Boyunca Kürtler ve Din

Li gora gawire Kurd misiman. (“Gavurla karşılaştırıldığında Kürt Müslümandır.”) Aslı belli olmayan ve on yıllardır kullanılan bu yaygın deyiş, Kürtleri, “dinsiz” ve “İslam-dışı” olarak niteleyen ve kendilerini daha Müslüman ve dolayısıyla daha üstün olarak gören bir zihniyetin ürünüdür. Gerçekten, Kürtler için İslamiyet en yaygın dini inanış olmasına karşın, Kürtler arasında İslam’a oldukça uzak dinlere ve
Devamı

Kanlı Perde: AKP’nin Varlık Sorunu

Yıllardır tek başına iktidar olma alışkanlığını edinmiş bir siyasi parti olarak AKP, her seçim öncesi olduğu gibi son seçim öncesi de milliyetçi ve muhafazakar söylemini sertleştirerek ve bunların yanına son dönemdeki Orta Doğu başarısızlığını gizlemek adına mezhepçi söylemlerini de ekleyerek şaşırmadığımız bir tablo çizmişti. Tek fark, meydanlarda tek bir genel başkanla değil sözde iki farklı
Devamı

Türk Milliyetçiliği Ve Kürtler

ir olgu, bir sistem, bir şahsiyet tarihsel olarak incelenmediği sürece eksik kalacaktır. Bu noktada tutarlı, sistematik bir bakış açısı, tarihsel ele alışı konunun bütünlüğü açısından kendini dayatmaktadır. Milliyetçilik Fransızca yakın kök nation, Latince nationem kelimesinden soy ırk anlamına gelmektedir. 13. yüzyılın sonlarından bu yana siyasal olarak örgütlenmiş bir gruplaşmadan çok milliyetçilik, ırksal bir grup anlamıyla
Devamı

Halepçe Dramı

-Halepçe’nin hatırasına… “Daye behna seva te!” (Anne elma kokusu geliyor!) Ortadoğu’nun kanlı savaş atmosferine rağmen bahar geliyordu. Nevruz günü yaklaşmıştı. Belki de acılar bir nebze olsun dinebilirdi. İnsanoğlu bu ya, her an ümitleri tazeleniyordu. Doğa bunun habercisi olabilirdi. Fakat Mephisto* yine oyununu oynadı ve dünya tekrar karardı. 16 Mart 1988’de Kuzey Irak’ta Halepçe kasabasında insanlık
Devamı