Kriz, yönetimin savunma mekanizmalarını olumsuz etkileyen, doğal çalışma akışını bozan, bir an önce çözülmesi gereken, genellikle de aniden ortaya çıktığı belirtilen sorunlar yumağı olarak tanımlanır. İşletmelerde kriz ise tehdit ve tehlike dolu koşullar içinde yönetimin yetersiz, aciz ve zayıf kalması durumu olarak ifade edilebilir. Bu zayıflık durumu yönetimin önlem alma ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale
Devamı