Aşırı finansallaşmayla birlikte ortaya çıkan 2008 küresel finans krizinin çıkış nedenlerini ve oluşumunu bir önceki yazıda ele almıştık. Bu yazıya, kriz sonrası uygulanan politikalardan ve krizin beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal sonuçlardan bahsederek devam edeceğiz. 2008 krizinin maliyetinin çok geniş kitleler tarafından üstlenildiğini söyleyebiliriz. Krizin değerlendirmesini yaparken yalnızca ekonomik çevrelerin durumuna bakmak yeterli olmayacaktır. Kriz,
Devamı