Tag Archives: kölelik

Ay’ın Karanlık Yüzü: İkinci Dünya Savaşı ve Japonya

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından sonra Japonya, her zaman 2. Dünya Savaşı’nın mazlum ülkelerinden biri olarak görülmüştür. Gerçekler ise doğal olarak bundan oldukça farklıdır. Şimdi sizlere İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya Ordusunun işlediği insanlık suçlarından birisi olan ve zaman zaman Japonya’nın da gündeminde yer alan, sistematik tecavüzü ve seks köleliğinin kurumsallaştırılmasını anlatacağım. Askeri tarihe,
Devamı

İslam Coğrafyasında Değişim Sancıları: Köleliğin Kaldırılması

rtadoğu ve Afrika ülkelerinde köleliğin kaldırılmasına yönelik çalışmalar 1800’lü yılların ortasında başlamıştır. Köleliğin bu yıllarda kaldırılmasının sebebini birkaç sebebe bağlayabiliriz. Bu sebeplerden ilki 1800’lü yıllara kadar şeriatın köleliğe izin verdiği konusunda hemfikir olan ulemanın, bu konuda artık bazı tereddütlere düşmesidir. Bir diğer sebep ise bu tarihlerde işgal tehlikesi ile karşı karşıya gelen ülkelerin, kölelerin yabancı
Devamı

Modern Kölelik Sistemli Bir İş

Elleri zincirli, başları eğik art arda yürüyen bir grup zayıf esmer adam ve başlarında düzeni korumak için bekleyen elinde kırbacıyla iri yarı bir adam… Sizin de kölelik denildiğinde gözünüzün önüne Hollywood filmlerinden hafızanızda kalmış bu görüntüler geliyorsa siz de bendensiniz. Akla neden cariyelerin, harem ağalarının, Osmanlı’daki köle sisteminin gelmediğiyse belki kültür emperyalizmi ile ilgili başka
Devamı

Modern Toplumun Modern Köleleri: Kadınlar

Yün: Ekonomik olarak kadının sömürülmesi Ne yazık ki yaşadığımız dünya tarihin başlangıcından beri bir erkek dünyası olagelmiştir. Geçmiş kadınlar için çok karanlıktı bugünse sahte bir aydınlık. Bilirsiniz klişedir, İngilizcede “tarih” anlamına gelen kelime “History” yani onun erkeğin hikâyesi, bir diğer deyişle şarkıdaki gibi “it’s a mans world” yani bu bir erkekler dünyası. Ve her ne
Devamı