Küçük ülkelerin kendilerinden çok daha güçlü ve büyük ülkelere karşı durup kazandıkları, tarihte sık rastlanan bir olay değildir. Sadece anavatanlarını koruma içgüdüsüyle birbirlerine kenetlenmiş cesur ve inatçı birkaç ulus bunu başarabilmiştir. Bu uluslardan biriside Finlerdir; tıpkı Yunanlıların Perslere, Vietnamlılarında Amerikalılara karşı durdukları gibi, onlar da 1939 yılında kendilerinden kat ve kat kalabalık ve güçlü Kızıl
Devamı