Kimlik denince akla ilk gelen şey nedir? Aile ismi, milliyet, ırk, din, ideoloji vs. kimliğimizi şekillendiren unsurlar olarak sayılabilir. Bunlar; bazıları salt maddi, bazıları salt manevi olmakla birlikte insanın diğerlerinden farkını özetleyen bir ifadeler yumağıdır. Yani kimlik tanımlamaları, toplumun hususiyetleridir. Bu hususiyetler, gelişmemiş toplumlarda içinden çıkılamaz, ayrıştırıcı ve millîlikten uzak tartışmalara sebep olan problemleri doğurur.
Devamı