Fransa bayrağındaki üç renk üç farklı anlama gelmektedir.  Mavi renk özgürlüğü, beyaz eşitliği, kırmızı kardeşliği temsil etmektedir. Bu renkler bir topluma yaşadıklarını anlatmaya ve bir yönetmenin tüm insanları aynı duygu etrafında toplamasına yeter. Krzysztof Kieslowski’ye göre insanlar din, dil, ırk, bayrak gibi kavramlar etrafına toplanamaz ama bir duygu etrafında çok rahat toplanabilirler. Yönetmenin renk üçlemesinde
Devamı