Cinsiyet rolleri, hiçbir bireyin muaf olmadığı sosyal yapılanmalardır. Bu sosyal yapı kültürden kültüre farklılık göstererek toplumsal yaşamı düzenlemektedir. ‘Karılar Koğuşu’ adlı yapıtta farklı kadın figürler aracılığıyla toplumdaki kadın algısı işlenmiş, kadının toplumdaki yeri ve toplumsal değeri sorgulanmıştır.   Türkiye’de, ataerkil toplum yapısının sıkıştırılmış, sosyal ve kamusal hayattan yalıtılmış kadın anlayışı Cumhuriyet Devrimi’yle tarihsel bir dönüşüm
Devamı