1980’lerden günümüze doğru baktığımızda dünya ve Türkiye siyaseti açısından önemli olaylara tanıklık edildiğini söyleyebiliriz. Bir yandan reel sosyalizmin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan neoliberal dalganın etkileri sürerken, diğer yandan kapitalizmin giderek derinleşen krizi kendini daha açık bir şekilde göstermeye başladı. Sözü geçen saldırılardan kadın emeği de ciddi yaralar aldı. Düzen siyaseti ise kadın emeğini daha fazla
Devamı