Perestroyka, 1980li yılların başından itibaren ekonomik ve siyasal sistemin yeniden yapılandırılarak, devlet mekanizmasının hantallıktan kurtarılarak, verimsiz işleyen devlet kurum ve işletmelerinin daha liberal bir bakış açısı ile merkezden bağımsız, kar amaçlı üretim odaklı sistemlerin araştırılıp bulunması ve yeniden inşasıdır. Gorbaçov ekonomiyi serbestleştirerek SSCB’nin de bütünlüğünü korumak istemiş; ancak SSCB’nin dağılmasını engelleyememişti. Yeni kurulan tüm devletlerin
Devamı