Medyada yalayan da var kınayan da malum. Kimi yandaş medya der, kimi paralel. Kimi ise statükocudur, darbecidir. Hüseyin Çelik sağ olsun bir çözüm önerisi getirmiş bu hususa. Medya-siyaset ilişkilerinde aşk ve nefret olmamalıdır demiş. Misal, AKP’nin akına kara, karasına daha kara gibi bir tutum sergileyen medya anlayışı hepimizin itmesi gereken bir medya anlayışı olmalı imiş.
Devamı