Mekanik hareket bilimidir, cisimleri ve onların konumlarını, zamanla değişimlerini inceler. Eğer neyin daha hareketli olduğunu düşünürsek aklımıza bir sürü kelime gelir: enerjik, aktif, hızlı gibi. Bu sözcüklerden bazıları fizikte yerini almıştır ve hepsi, cismin daha hareketli hale geçmesi durumunda artacak şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan en temeli ve ilk akla geleni hız olup, kendisinin çok basit bir
Devamı