5245 sayılı Harika Çocuklar Yasası, 7 Temmuz 1948 tarihli günde “İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun” adıyla çıkarıldı. Yasa düzenlemesi uyarınca, 16 yaşına kadar anne-babalarının ve kendilerinin tüm masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere, İdil Biret ve Suna Kan Paris’e gönderildiler. Yasanın kapsamı, 1956 tarihli 6660 sayılı yasa ile genişletilerek
Devamı