Müstakbel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan balkon konuşmasında şöyle bir cümle kurdu: “Bugün 27 Mayıs 1960 parantezi artık kapanmıştır, 27 Mayıs’ın bir vesayet aracı olarak Türkiye’ye dayattığı cumhurbaşkanlığı anlayışı artık tedavülden kalkmıştır.” Peki bu parantez açılmadan evvel durum nasıldı? İlk meclisten bir kare 1921 – Teşkilât-ı Esasiye Madde 9 – Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından intihap
Devamı