Tag Archives: Hamse

Gördüğümüz Semboller – Pek Bilmediğimiz Anlamlar 2: Fatma’nın Eli

Öncelikle gazete yazarı olarak yazdığım konuların, tarihin neresinden ne şekilde çıkıp geldiğini anlatmak da “ne, nasıl, nerede, ne zaman, kiminle” sorularını yanıtlayan güncel metinlerden hiç uzak değil. İdeolojik bilgilendirmeden daha çok haber niteliği taşır nitelikte. Kimin şu an ne düşündüğünü ve başkalarına ne empoze etmek istediğinden öte, önceden insanların kendilerini nasıl ifade ettiğinden, şimdi yaşayanları
Devamı

Mîr Ali Şîr Nevaî ve Türkçe

Türkçe ağzımda annemin ak sütüdür. -Yahya Kemal Beyatlı-   Asırlardan beri dünyanın dört bir yanına yayılmış Türk Milleti, gittiği her yere kültürünü ve dilini taşıdı. Üzerinden hiç çıkarmadığı, o güzel elbisesi Türkçe’yi güçlendirdi, sağlamlaştırdı. Türkçe ise kendini ‘kadim’ kabul eden lisanlara galebe çaldı. Etkilendi, etkiledi. Yeri geldi süslü anlatımlar peşinden koştu yeri geldi sadeliği seçti.
Devamı