Tag Archives: halide edip adıvar

Türk Yazınında Kadın II: Halide Edip Adıvar

Türk yazınında kadın, Fatma Aliye’den sonra oldukça ilerleme kaydetmiş, “Hanımlara Mahsus Gazete” gibi yayınlar, Terbiye-i Nisvan gibi kuruluşlarla kadının sosyal hayata katılması desteklenmiştir. Bu dönemde “kadın ve eğitim” sorununa odaklanılmış, kadının anne olarak yeni nesilleri yetiştirmedeki rolü üzerinde durularak eğitimli toplum için eğitimli kadınların yetişmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Bunun üzerine seçkin çevrede kadınların eğitimi konusu
Devamı

Milli Mücadele ve Amerikan Mandası Tartışmaları

Ecnebi bir devletin himaye ve sahabetini kabul etmek insanlık evsafından mahrumiyeti, acz ü meskeneti itiraftan başka bir şey değildir. Filhakika bu dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir ecnebi efendi getirmelerine asla ihtimal verilmez. (Atatürk, Nutuk) Amerikan mandası (mandat: Milletler Cemiyeti denetiminde sınırlı himaye ve yönetme yetkisi) konusunu, önce dış, sonra iç siyasi koşullar açısından ele
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu