Reklam, bir ürün veya görüşün iletişim araçları vasıtasıyla kitlelere aktarılmasıdır. Tanıtım, yönlendirme, haber verme amaçlı olarak yapılabilir. Reklamlar kamu düzenine, genel ahlaka ve kanunlara uygun olmalıdır. Tüketici Kanunu uyarınca, tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya küçük düşürücü nitelikte olamazlar. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı beyanlarda bulunarak bir hizmeti, ürünü ve markayı kötülemek veya olduğundan daha iyi gibi göstermek suretiyle
Devamı