Ekonomik büyüklüğün bir ifadesi olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), gelişmişliğin bir ölçütüdür. Sıkıcı bir tanım yapmak gerekirse: “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Gross Domestic Product – GDP), bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ifade eder” de diyebiliriz. GSYİH’nın formülü şudur: GSYİH= tüketim
Devamı