Fraktal, matematiksel olarak kendine benzeme ve oransal kırılma özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır ve bir geometri sistemidir. Cisme benzeyen düzensiz ayrıntıların ya da desenlerin giderek küçülen ölçeklerde yinelenmesi ve bunun sonsuza dek devam etmesiyle oluşurlar. Her bir küçük parçayı büyüttüğünüzde de cismin yine kendisine benzediğini görürsünüz. Fraktal kelimesi Latince’deki fractus (kırılmış veya parçalanmış)
Devamı