Semavi olmayan dinlerden bir diğeri olan Hinduizm’i anlatmaya geldi sıra. Hinduizm, dinlerin nüfus sıralamasında üçüncü konumda. Semavi olmayan dinler arasında en çok mensubu olan din. Hindistan topraklarında ortaya çıkan bu dinin bir çok tanrısı ve bir çok kutsal metni, ki bunlara Veda denmektedir, bulunmakta. Tanrı kavramı Panteizm inancına benzer şekilde mutlak bir kapsayıcılığa sahip. Bu ölçüde;
Devamı