Bir etkinlik veya eser hakkında değerlendirme yapılırken, özellikle de bu değerlendirme objektif olma gerekliliği taşımıyor veya orta yolcu bir denge kurma amacı gütmüyorsa, beklentiler oldukça belirleyici bir faktör olarak göze çarpar. Öznel bir değerlendirmeyi ‘öznel’ yapan en büyük etmenlerden biri kişinin etkinlik veya eser öncesi oluşturduğu beklentidir genelde. Düşük beklenti, bir şeye olduğundan daha fazla
Devamı