Bir bireyin kazancı ancak diğerinin yitimi üzerinedir, insan etkileşimi yalnızca erkilin güçsüzü yağmasından oluşur… Böyle demişlerdi merkantilistler,  kralcılar ve eskiye takılı kalmış olanlar. Bazen ısıtılıp ısıtılıp önümüze sunulsa da geçmişin tozlu raflarında yerini almış bu düşüncelere Montaigne yanılgısı diyoruz. Bugünlerde de yine benzer kavramlar havada uçuşuyor, yeniden ısıtılma olayını geçmişte de yaşamıştık. Sanırsam bu,
Devamı