1939 senesinde, yeni bir savaş kapıdayken Avrupa’da üç faşist diktatör bulunuyordu. Bunlardan ikisi altı sene içinde ölecek iken biri tam olarak 35 sene boyunca kendi krallığını yönetmeye devam edecekti ve yönetim şekli 1984’ün yazılmasına ilham verecekti. Bu son faşist diktatör Francisco Franco’ydu. Bu diktatörün hayatından kısaca bahsedecek olursak, 1892 doğumlu dört kuşaktır amiral olan bir
Devamı