Günümüzde birçok kişi etkinlik ve etkililik kavramlarını eş anlamlı gibi kullanmaktadır. Oysa iki kavram arasında kayda değer nüans vardır. Genel olarak etkililik, planladığımız amaçlara ulaşmanın ölçüsü sayılabilirken, etkinlik, işleri doğru yapabilme olarak düşünülebilir. Bu kavramlara örgütsel bağlamda bakmanın bu nüansı daha açık hale getireceği kanısındayım. Her örgüt belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulmaktadır; fakat her bir
Devamı