Tag Archives: Fatih dönmez

İspanyol Mavi Tümeni: Franco’nun Vefa Borcu

Hitler ve Mussolini, İspanya İç Savaşı’nda General Franco ve onun kuvvetlerinin katliamlarına (Guernica’yı yok etmek gibi) ve kazanmış oldukları zafere yapmış oldukları katkıların karşılığını İkinci Dünya Savaşı sırasında almak istediler. Ancak Franco, savaş boyunca İspanya’nın tarafsız kalmasını bir şekilde başarabildi ya da en azından İspanya’nın bütünüyle bu savaşta yer almasının önüne geçti. Yine de Franco,
Devamı

Bağımsızlığa Giden Yol ve Azerbaycan Halk Cephesi

1980’lerin sonuna doğru Sovyetler Birliği’nin birçok yerinde olduğu gibi Azerbaycan’da da geçmişten beri süregelen sorunlar iyice artmış ve millet sesini Moskova’ya duyurmak için  yükseltmişti. Çoğu yerde sorunların en önemlisi ekonomiydi ki Sovyetlerde rublenin neredeyse hiçbir değeri kalmamıştı. Fakat Azerbaycan’da Komünist Parti yönetimine karşı ciddi bir şekilde isyan bayrağı açılması, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi üstündeki haklarına
Devamı

İki Teker Üstünde Singapur’a

Savaşlar; askerlerin, silahların, teknolojilerin ve cesaretin çarpışması olduğu kadar, beyinlerin de çarpışmasıdır. Bu yüzden de genelde savaş ve satranç birbiriyle ilişkilendirilir. Yine de satrançta oyun başlarken iki taraf da eşit durumdadır. Savaşta ise güçlerin, pozisyonların ve imkânların eşit olduğu nadir görülür. Bu durum da komutanları yeni çözümler bulmaya, denenmemişi denemeye zorlar. Hatta bazen bunun savaşla
Devamı

SSCB’nin Dağılmasından Sonra Türk Cumhuriyetleriyle Kurulan Ortaklıklar ve Türk Birliği

Sovyetler Birliğinin 1991 yılında dağılması ve bununla birlikte birçok devletin bağımsızlığını kazanması, diğer dünya devletlerinin politikalarını yeniden gözden geçirmesini ve bu yeni duruma uygun planlar ortaya koymasını zorunlu bir hâle getirdi. Ortak soy ve ortak tarihe sahip olduğumuz toplumların da bağımsızlıklarını kazanmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerden daha fazla sorumluluk almasını gerektiriyordu. Bağımsızlığını yeni kazanan diğer
Devamı