İnsanlık tarihi süresince farklı farklı kültürler, insanın, diğer canlıların ve evreninin kökenini çeşitli biçimlerde açıklamaya çalışmış ve bunlar çok farklı yaratılış mitlerine neden olmuştur. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerine göre canlılar bir yaratıcının tüm evreni yoktan var etmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk Hıristiyan din adamlarından Nenizili Gregor ve Augustinus, tüm canlıların Tanrı tarafından yaratılmadığını, bazılarının sonradan Tanrının yarattığı canlılardan
Devamı