Not: Yazıda kullanılan eserler İngilizcedir, dolayısıyla çevirileri benim tarafımdan yapılmış olup, parantezler içinde yer almaktadır. Oscar Wilde, dünya çapında estetizm akımının babalarından biri olarak bilinir. Estetizm hakkındaki düşünceleri ve görüşlerinin yanında, estetizmi eserlerinde kullanış biçimi de dünya edebiyatında sıkça tartışılır. Aynı zamanda “estetik hareket” adıyla da bilinen estetizm, “Sanat sanat içindir (L’art pour l’art)” görüşünü
Devamı