Erken cumhuriyet dönemi bütün yönleriyle halen tartışmalara konu olmaktadır. Toplumu ve siyaseti yeniden dizayn eden dönemin tartışmalı kararları ve oluşturduğu güçlü etkilerin günümüzde bu denli önem teşkil etmesinin elbette birçok sebebi mevcut. Bu noktada pek göz önünde bulunmayan ancak üzerine konuşulması, tartışılması gereken bir konuya odaklanmak gerekir. Erken cumhuriyet döneminde kadının hayatı çok farklı yönleriyle
Devamı