Tag Archives: emine semiye

Türk Yazınında Kadın: Fatma Aliye Hanım

Toplumun gelişmesi kadın, erkek, genç, yaşlı; şu, bu demeden potansiyele sahip her bireyin sahip olduğu potansiyeli toplumun gelişmesi için sarf etmesiyle mümkündür ancak. Toplumda hiçbir kesimin dışlanmadığı, kimsenin potansiyelini kullanmaktan yoksun bırakılmadığı ve imkan tanınan bireylerin de potansiyellerini toplum için kullanmaktan geri durmadığında toplum olma bilincine ulaşılmış demektir. Türkiye ve Dünya tarihi düşünüldüğünde bu bilincin
Devamı

Türk Modernleşmesinin Bir Ürünü Olarak Kadın – I

Mektepli hanım kızların marşı Bize cennet evdir… Borcum, tehdit altındaysa Kurtarmaktır vatanımı, Fakat işim ondan sonra Olmaktır bir ev hanımı… Ben de ilim öğrenirim, Fakat ede demem zindan, Ayrılamaz derim pirim Kadın evden, ev kadın    Ziya Gökalp, Yeni Mecmua, 1917   smanlı reformcu erkekleri, Tanzimat dönemi ve arkasından gelen 2.Meşrutiyet döneminde, Batı toplumlarıyla uyum
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu