Mektepli hanım kızların marşı Bize cennet evdir… Borcum, tehdit altındaysa Kurtarmaktır vatanımı, Fakat işim ondan sonra Olmaktır bir ev hanımı… Ben de ilim öğrenirim, Fakat ede demem zindan, Ayrılamaz derim pirim Kadın evden, ev kadın    Ziya Gökalp, Yeni Mecmua, 1917   Osmanlı reformcu erkekleri, Tanzimat dönemi ve arkasından gelen 2.Meşrutiyet döneminde, Batı toplumlarıyla uyum
Devamı