” Ticari bir toplumda makinayla üretimin içerdiği şey, aslında, toplumun doğal ve insani özünü metalara dönüştürmektir. Sonuç tuhaf görünebilir, ama kaçınılmazdır, amaca ancak bu hizmet edebilir. Bu yöntemin neden olduğu sarsıntı mutlaka insan ilişkilerini alt üst edecek ve doğal çevreyi yok etme tehdidini taşıyacaktır” Karl Polanyi İnsan ilişkilerinin var olduğu günden beri, ekonomik ilişkiler günün
Devamı