Türkiye ve Avrupa Birliği’ne girmeye çalışma (ve kimi zaman da çalışmama) süreci kitaplaştırılsa, belki onlarca cilt olur. Her ne kadar Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme meselesinde sınıfta kaldığı konular genellikle siyasi kapsamda olan insan hakları ihlalleri, hukuk üstünlüğünün çiğnenmesi gibi meseleler olsa da, Kopenhag Kriterleri’nin en önemli alt konularından biri de ekonomi. Öte yandan bir de
Devamı