Siyaset Biliminin fikir babalarından olan Thomas Hobbes “insan insanın kurdudur” der. Yıllarca süren savaşlar ise bu sözün ne kadar doğru olduğunun kanıtıdır adeta. 17. Yüzyıl Avrupa’sının şahit olduğu Dokuz Yıl Savaşları ulusların aralarında yaptığı savaşlardan sadece bir tanesidir. 1688-1697 yılları arasında cereyan eden muharebe, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, İngiltere, Hollanda gibi ülkeleri içerisinde bulunduran August Birliği ile XIV. Louis’in başında bulunduğu Fransa arasındadır.
Devamı