Sıradaki kapitalizm türümüz; Devlet Kapitalizmi! Aslında “Devlet” ve “Kapitalizm” birbirlerine çok zıt şeyler gibi gözükse de “Pure” yani saf Liberal ve Sosyalist sistemlerin varlığından söz edilemeyeceği ve mevcut sistemlerin tamamının “mixed” yani karışık olduğu düşünüldüğünde, mantıklı çerçevede kendini ifade imkanı buluyor Devlet Kapitalizm’i. Örnek vermek gerekirse Trostskyites’ler bu düzeni, Stalin’in üretim gücündeki kontrolü işçi sınıfını
Devamı