Davranışsal ekonomi (behavioral economics), bireylerin sahip olduğu psikolojik, sosyal ve bilişsel (cognitive) faktörlerin ekonomik kararlar üzerindeki etkisini inceleyen bir alandır. İlk klasik ekonomist olan Adam Smith’ten itibaren üzerinde durulan psiko-ekonomi, 18. yüzyılın sonlarına doğru Gustav Fechner ile başlayan deneysel psikolojinin gelişimi üzerine tartışılır bir konu haline gelmiştir. 1950’li yılların başında bilişsel devrim (cognitive revolution) ile psikolojinin etkisi
Devamı