Fikri mülkiyet, bir fikri eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi haklar üzerindeki mülkiyettir. Örneğin, fikir ve sanat eserleri, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve marka, fikri mülkiyet haklarının başlıcalarıdır. Size ait bir zihinsel çalışmanın her türlü kullanım hakkını ifade eder. Yazılım ise, bilgisayar üzerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenen komutlar dizisidir. Hukuken eser kabul edilen
Devamı