Tarihin akışı içerisinde yer alan bazı olaylar var ki üzerinden yıllar geçse bile hakkında konuşması, -hele ki- eleştirmesi güç. Eğer ki bireyler bu tarihi olayların akışı içerisinde mağdur rolündeyseler; güçlük, imkânsızlığa eviriliyor. Bu olayların başında 80 darbesi geliyor. Bu yazıda 80 darbesini klasik bir biçimde-ki tartışmaya da açık olduğu su götürmez- ele almak yerine, şarkıları,
Devamı