Tag Archives: cemil meriç

Bir Yazı Okudum, Hayat Değişti

Bir kitap okudunuz ve hayatınız değişmedi mi? Sizin de mi? Oysa çoğu insanın bir kitap kapağını ilk açışında beklentisi bu klişeye dayanırdı. O kitabı bulmak ve hayatını baştan aşağı değiştirmek, bambaşka bir manzara görmekti herkesin tek derdi. Bu yüzden ikiye ayrıldık her zaman yaptığımız gibi. Kitap okurken o evrende kaybolanlar ve sayfa çevirmeyenler. Halbuki bu
Devamı

Türkiye’yi Aydınlatmak-1: ‘Aydınlanma’yı Aydınlatmak-2

Aydınlanma kavramının tarihsel süreç içindeki gelişimini modernleşme projesi ile bağlantılı ele aldığımız ve ilerici-gerici kavramlarının kullanım kapsamını ortaya koyduğumuz ilk yazının ardından bu yazıda refleksif bir pozisyona girerek ilk yazıda içini doldurmayı denediğimiz kavramları karşı bir görüş üzerinden değerlendireceğiz. İlk yazıya (Türkiye’yi Aydınlatmak-1: ‘Aydınlanma’yı Aydınlatmak-1) buradan ulaşabilirsiniz. Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı
Devamı

Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz?

“Cevaplarımız suallerle hudutlu… Sorulan sualler hep aynı olunca cevaplarda da büyük bir tazelik aramak boş. Sorulmayan suallere cevap vermek insan takati dışında.” Cemil Meriç, 29.10.1974 17. Yüzyıl Osmanlı’sında sıradan bir gün: İçeridekiyle, dışarıdakiyle diyaloğu olmayan bir imparatorluk. Saltanatın geçmişte yaşadığı kudretli günleri tatlı rüyalarında gören padişahlar. Rüyalarından uyanınca gözlerini açtıkları dünyalarını yine bir toprak kaybetme korkusunun, ekonomik
Devamı

Semavi Olmayan Dinler III: Batıda Bir Yalnız Zerdüşt

Semavi dinlere özellikle Hıristiyanlık üzerinde hatırı sayılır etkileri olan bir din Zerdüştlük. Bilinen en eski dinlerden bir tanesi. Yaklaşık 3500 yıl önce İran topraklarında ortaya çıktığı düşünülen bu eski Doğu kaynaklı dinin tanrısı Ahura Mazda’dır. Zerdüştlüğe inananlara Zerdüştî denir. Zerdüşt tek tanrılı gibi görünen bu semavi olmayan dinin temsilcisi ve sistematiğinin yaratıcısıdır. Batı toplumlarında ilk
Devamı