Tag Archives: bizans

HELENİSTİK DÜNYA’NIN VARİSİ: ROMA-IV: İMPARATORLUK DÖNEMİ-II

İlk imparator Augustus’un saltanata çıktığı tarih olan MÖ 27 yılından son iyi kral olan Marcus Aurelis’in MS 180 yılında öldüğü tarihe kadar olan yaklaşık 200 yıllık dönem Antik Roma tarihinde “Pax Romana” yani Roma barışı olarak geçmişti. İmparatorluk tüm problemlerden kurtulamamıştı ama doğuda ve batıda imparatorluğun sınırları içinde barış ve refah ortamı çok uzun yıllar
Devamı

Mora Doğmak

Mor renginin “asil” rengi olarak görülmesinin bir nedeni var; elde edilmesinin çok zor olması. Ne kadar zor bulunursa o kadar değerlidir mantığıyla da birçok toplum tarafından krallara yaraşır bulunmuş; belki de imparatorlara yaraşır demek daha uygun olur, zira mor renk özellikle Roma ve Bizans imparatorlukları saray kültürlerinde önemli bir yere sahip. Mor rengiyle yaratılan görsellik
Devamı

Arap-Bizans Savaşları-XI: Değerlendirme ve Sonuç

Dünya tarihi, onu inceleyenlerle muazzam bilgiler paylaşıyor. Ondan ders alan ancak yoldaki bir insan olabilir. Çünkü yoldaki insan, karşılaşacağı sorunlara tarihi tecrübelerden çözümler bulur ve ileriyi görüş açısını, geriye göz gezdirerek oluşturur. Bu nedenle tarih ancak kendinden bir şeyler okuruna kattığı sürece faydalı bir etkinliktir. Yoksa eskilerin hikâyelerinden öteye gidemez. İşte, biz de şimdi 7.
Devamı

Ölümün Ardından Gelen Mucize: Selanikli St. Theodora

Din, toplum yapısını düzenleyen ve derinden etkileyen bir kavramdır. Bizans toplum yapısı incelendiğinde din olgusunun politik, ekonomik ve kültürel olarak ne kadar önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Hristiyan Ortodoksluğun benimsenmiş olduğu Bizans İmparatorluğu’nda dini tartışmalar devletin karşılaştığı önemli bir sorunsaldır. Tarih içinde Bizans tahtına gelen farklı imparatorların farklı dini bakış açılarıyla ülkeyi yönettikleri ve
Devamı