Birleşik Haziran Hareketi (BHH) ‘Teslim Olmayacağız’ adıyla 20 Kasım’da İstanbul Kartal’da miting çağrısı yaptı. BHH’nin çağrı metninde vurgu yaptığı noktaların birçoğu Türkiye için geçerli tespitler içermekte. Demokratik eylemler yoluyla da bu tespitlerin kitlelerle birleşmesi ve bir mücadele alanı yaratılması da önemli. Fakat bu geçerli bazı tespitler ve demokratik mücadele asla bizim BHH çevresinde eklemlenen tutarsızlıkları
Devamı