İstanbul yer yer eskisi gibi olamasa da 50’li yıllara kadar karakterini korumayı başarmıştı. Ancak 50’li yıllardan sonra şehri yönetenlerin bilinçsizlikleri, aymazlıkları belki de kötü niyetleri şehre çok zarar vermeye başlamıştır. Şehre akan insan nüfusunun da şehre verdiği zarar büyüktür. Bir bakıma İstanbul’u sayılar mahvetti denilebilir. İstanbul’a Anadolu’dan akan bu insan selinin şehri hem kültürel açıdan
Devamı