Bir yandan tüm dünyada demokrasinin, liberalleşmenin, insan hak ve özgürlüklerinin alanlarının genişletilmesinden söz ediliyor olması, öte yandan da özellikle “Batı”dan olmayan toplumlarda, insan haklarının, özgürlüklerinin ve demokrasinin anlamsızlaşmaya, işlevselliğini yitirmeye başlaması gibi paradoksal bir durumla karşı karşıya olmamız fevkalade manidar ve düşündürücüdür. Sadece Mısır’da yaşananlar, “demokrasi, özgürlükler ve insan hakları’’nın masal olduğunu gösterdi. Bunların, Batılıların dünya
Devamı