Ulu Kayra Han’ın adıyla! Şaman Gözü şimdiye dek yazılmış Şamanizm kitaplarından çok daha farklı. İlk kez bir gözlemcinin gözünden değil de gerçek bir Şamanın gözünden Şamanizm ve ritüellerini görüyoruz. Kitapta ‘Şaman’ kelimesi yerine ‘Kham’ sözcüğü kasıtlı olarak kullanılmıştır bunun nedeni de dünya genelindeki Şamanizm öğretilerini Geleneksel Türk Khamlığı’ndan ayırmaktır. Geleneksel Türk Khamlığı’nı diğer Şamanizm öğretilerinden
Devamı