‘Endüstriyel futbol’ sözüyle, futbolun havasını az çok solumuş herkes, özellikle son yirmi yılda, sık sık karşılaşıyor. Akademi için de bu endüstriyelleşme süreci, futbolun sosyo-ekonomik açıklaması açısından oldukça geniş ve önemli bir kaynak. Kısaca, futbolun endüstriyelleştiği bir gerçek… Bunun yanında, bir de futbolun doğasının getirdiği sorunlar eklendiğinde, oyunun sevdalıları için yeni arayışlar kaçınılmaz hâle geliyor. Bu
Devamı