Benay Başkurt Politikleşme Tüm üniversitelerdeki öğrencilerin belli bir politik düşünceye sahip olması gerekir; hangi ideolojik akıma bağlı olursa olsun, yeter ki kendine ait düşünceleri savunabilsin. Çünkü siyasete dair, topluma dair fikirden yoksun olmak insanları amaçsızlaştırır ve amaçsız insanlar ne okurlarsa okusunlar topluma yararlı olamazlar. Yıllardır okulumuz hakkında yapılan “Bilkent öğrencisi apolitiktir.” söylemlerini hepimiz duymuşuzdur mutlaka.
Devamı