Tag Archives: apolitik üniversite

Bilkent Apolitik Mi Hocam?

Dilimize Fransızcadan geçen apolitik sözcüğü, siyasi görüş ve olaylardan habersiz kişileri ya da onlara kayıtsız kalanları tasvir etmek için kullanılan bir sıfat. Yakın zamanda Türkçeden daha fazla kelimeye sahip olduğunu öğrendiğim İngilizcede bu kavram dallanıp budaklanmış durumda. Örneğin “siyasete yabancılaşma” söz konusu tavrın sisteme karşı olan güvensizlikten kaynaklanması durumunu ifade ediyor. Araştırmalar daha ziyade bir
Devamı

Kampüs Yazarları Bilkent’in Apolitik İmajını Yorumladı – 2

Benay Başkurt Politikleşme Tüm üniversitelerdeki öğrencilerin belli bir politik düşünceye sahip olması gerekir; hangi ideolojik akıma bağlı olursa olsun, yeter ki kendine ait düşünceleri savunabilsin. Çünkü siyasete dair, topluma dair fikirden yoksun olmak insanları amaçsızlaştırır ve amaçsız insanlar ne okurlarsa okusunlar topluma yararlı olamazlar. Yıllardır okulumuz hakkında yapılan “Bilkent öğrencisi apolitiktir.” söylemlerini hepimiz duymuşuzdur mutlaka.
Devamı

Ankara Bilgisayar Servisi