Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı  2010 yılı anayasa değişikliği referandumuyla verildi. Ana amaç,  temel hak ve özgürlükler bazında  itibarımızı korumak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’den yapılan bireysel başvuruları mümkün olduğunca azaltmaktı. Çünkü Türkiye, Rusya’dan sonra AİHM’de en fazla mahkümiyet alan ülkedir. (yargılamanın uzunluğunda  birinci,  hali hazırda bekleyen davalarda da ikinci.) Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin temel
Devamı